Φιλτράρισμα πτήσεων με κριτήρια
Το φιλτράρισμα είναι ανενεργό
Επιλογή Ημερομηνίας
Να εμφανιστούν οι πτήσεις
ΟΛΕΣ
με το έτος
ή
Μήνας Έτος
ή
από Έως
Ημ. Γέννησης Πιλότου
      <- ΟΛΕΣ
Τύπος απογείωσης
Τύπος πτητικής μηχανής
Πιστοποίηση πτέρυγας


Κατηγορία
[ Αετός FAI1 ]
Λοιπά στοιχεία
Φύλο
Η απόσταση σε ευθεία να είναι
Km
Τύπος XC βαθμολογίας
Η απόσταση XC να είναι
Km
Η διάρκεια να είναι
ώρες : λεπτά
Η βαθμολογία XC να είναι
Επιλογή πιλότων
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή
Επιλογή χωρών
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή
Επιλογή εθνικότητα
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή
Επιλογή ΕΛΑΟ-λεσχών
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή
Επιλογή απογειώσεων
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή
Επιλογή server
Τρέχουσα επιλογή:
Χωρίς επιλογή